Företagande i verkligheten

Visa dina anställda uppskattning

Som företagare är det viktigt att du hela tiden uppmuntrar dina anställda att fortsätta att göra ett bra jobb, de anställda som gör de bästa jobbprestationerna är också de anställda som trivs bäst. Personal som trivs och mår bra på sin arbetsplats är lojala mot dig som arbetsledare och företaget i stort och det är ovärderligt.

Var lyhörd i din chefsroll

Som chef är det viktigt att du är lyhörd inför hur din personal verkar må i sin arbetssituation, har de ett bra arbetsklimat, skälig lön för arbetet, bra gruppsammanhållning och så vidare. Arrangera regelbundna teambuildings träffar och engagera dig i personalvård aktivt, det kommer att gynna dig ekonomiskt i en förlängning.

Uppvakta din personal med en postkaka

När det handlar om att vara lyhörd, empatisk och engagerad i sin personal så behöver det inte alltid innebära att man som företagare alltid måste gå in med jätte mycket pengar, det finns sätt att visa sin personal uppskattning på som inte är lika kostsamt som exempelvis en kickoff eller liknande. Vid jul är ett väldigt bra tillfälle att ge sina anställda någon form av present, varför inte överraska under julledigheten med en ljuvligt god Postkaka? Det är ett säkert kort och uppskattas alltid av mottagaren, passa på att skicka med hälsning och tacka för det gångna året.

Du har ett stort ansvar som chef

Att vara chef är ett stort ansvar men framförallt så har man ett stort ansvar när det kommer till andra människors välbefinnande. För att vara en så bra chef som möjligt är det också viktigt att du tar ditt ansvar och utvecklar ditt ledarskap i form av utbildningar och annat som hjälper dig och stärker dig i din professionella roll. För du vill väl att dina anställa ska se upp till dig och känna sig respekterade och väl behandlade av dig.

Ett framgångrikt företag grundar sig på lojal personal.