Företagande i verkligheten

Utmaningar med ett växande företag

Tillväxt är i regel ett väldigt positivt ord för företag. Men tillväxt kommer oftast med en del utmaningar mas måste tackla. Och har man inte en plan för dessa redan innan kan det bli en stressig tid för ledningen och de anställda.

Mer personal

Tillväxt betyder ofta mer jobb och mer jobb kommer nog kräva mer arbetskraft. Att kunna ligga i takt med det ökade personalbehovet är väldigt viktigt. Gör man inte detta måste ju det växande arbetet fortfarande göras och det kan leda till överarbetad personal, bristande kvalitet och mer.

Större lokal

Risken finns även att lokalen man har för tillfället inte räcker till för den personal som måste anställas. Att vara tidigt ute med jakten på en ny lokal kommer då vara viktigt.

Definiera roller

När man inte har så många som är anställd på företaget är det vanligt att arbetsroller är något mer flytande och medarbetare kan fylla flera olika funktioner i verksamheten. Men när man börjar växa kan det finnas väldigt bra anledningar att definiera rollerna tydligare och se till att alla på företaget vet vem som ansvarar över vad.

Fastställ rutiner

Rutinerna är också något som blir allt mer viktiga som företaget växer. Saker som faktureringsrutiner blir kritiska då likviditet ofta blir påverkad av tillväxt. Speciellt väldigt snabb tillväxt.