Företagande i verkligheten

Undvik förluster i produktionen

Alla som bedriver någon form av automatiserad produktion har ett stort behov av att veta exakt hur effektivt arbetet går och var förbättringar måste göras. Detta är ett område som är känt bland annat som OEE och står för Overall Equipment Effectiveness. 

På svenska är detta även känt som TAK och står för de tre faktorer som OEE ämnar kontrollera och ge värden på. Dessa är:

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitet

Genom att få värden på dessa och studera dem kan man inte bara spara tid utan även pengar. Det första steget är att kontakta en leverantör av OEE och inplementera deras system i alla maskiner som är en del av produktionen. Resultatet av detta kommer att visa eventuella förluster och placera dem i en av tre kategorier.

Tillgänglighet

Denna kategori handlar om försluter på grund av stopptider, det vill säga om en maskin är tillgänglig eller inte. Detta kan bero på allt från planerad stopptid eller skiftbyte till fel i utrustningen eller brist på nödvändiga material. All tid som återstår efter detta är borträknad är det som kan kallas "drifttiden".

Prestanda

Förluster i prestanda handlar om det som går förlorat på grund av hastighet. Allt som inte producerats för att maskinerna inte körs i den tänkta hastigheten är prestandaförluster. Undermåliga råvaror, ineffektiva operatörer eller till och med slitage på maskinerna är alla orsakter till detta. Den tid som återstår efter allt detta är inräknat kallar man för "netto drifttid".

Kvalitet

Förluster i kategorin kvalitet betyder helt enkelt sådant som inte går att använda eller måste omarbetas för det inte håller kvalitetskraven. När allt sådant utesluts har man vad man kallar för "full produktiv tid".