Företagande i verkligheten

Tillverkning och effektivitet

Alla företag som bedriver någon form av tillverkning måste tänka på effektiviteten i detta. När man talar om detta är det en term som ofta kommer på tal: OEE.

OEE står för Overall Equipment Effectiveness, men man kan även stöta på den svenska översättningen TAK, Totala Anläggningens Kapacitet. Detta är ett mått på hur effektivt tillverkning går till och tas fram genom en formel:

  • Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsutbyte

Tillgänglighet är den tiden som återstår efter förlust på grund av oplanerad stopptid i förhållande till den tid som först fanns till förfogande efter planerad stopptid.

Anläggningsutnyttjande är hur väl man förvaltar tillgängligheten av hastighet och försörjning eller tömning av material.

Kvailtetsutbyte är hur stor andel av det som produceras som blir godkänt efter första försöket.

Alla dessa mäts i procent och gångras med varandra för att få fram TAK-värdet för produktionen.

Detta är dock inget man behöver handskas med helt själv, företag som Axxos tillhandahåller system för att mäta och hålla reda på dessa värden. De kan dessutom erbjuda coaching för förbättringsarbetet i samband med sitt system.

OEE/TAK grundar sig på system som utvecklades på 1960-talet av japanen Seiichi Nakajima, som i sin tur sägs ha grundat det på arbetseffektivitetsteorierna som lagts fram av Harrington Emerson. Detta används numera även som ett så kallat nyckeltal, något man ofta använder för att värdera ett företag eller organisation och verksamheten de ägnar sig åt. Nyckeltal är "nyckeln" till att förstå företagets utveckling och tittar även på faktorer som soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och nettomarginal.