Företagande i verkligheten

Systematiskt miljöarbete

Att arbeta systematiskt med företagets miljöarbete innebär att man i det dagliga arbetet ska förebygga och identifiera men framförallt åtgärda de eventuella risker som upptäcks på en arbetsplats. Ett systematiskt miljöarbete ska konstant pågå och uppföljningen är viktigt för de åtgärder man gör.

Det finns föreskrifter på hur detta ska gå till med ett systematiskt miljöarbete och det arbetsgivarens ansvar att man arbetar med detta. Att få en så säker och hälsosam arbetsplats är det huvudsakliga målet med arbete. Och att hitta dit så krävs det att man arbetar aktivt med olika frågor och följer upp det arbete som bedrivs.

Man kan praktiskt på olika sätt förebygga och hjälpa till vid olyckor som händer på en arbetsplats, det kan vara utbildning av personal i hjärt- lungräddning och att man skaffar hjärtstartare som placeras strategiskt på företaget. Det finns många enkla sätt att se till att en arbetsplats är säker. En hjärtstatare är definitivt en av de sakerna.

Inom systematiskt miljöarbete så är den psykosociala arbetsmiljön lika viktig som någon annan och för alla som arbetar på företaget. Arbetsmiljölagen säger att man ska arbeta både med den fysiska arbetsmiljön likaväl som den psykiska och sociala. Trivs man på arbetet och har en bra arbetsmiljö i alla hänseenden så gör man ett betydligt bättre jobb. Genom att regelbundet kontrollerar och går så kallade skyddsronder på företaget så ser man var det behöver göras någon förändring.