Företagande i verkligheten

Stora eller små kunder – vad är bäst?

 

Som nystartat företag är det inte helt enkelt att få tillräckligt många kunder. Det spelar ingen roll hur bra produkt man har eller om priset är lägst. Kunderna måste hitta till företaget och upptäcka att det finns för att ens fundera över att handla där. Som företagare är det även viktigt att tänka över vilka kunder man egentligen främst vill ha. Självklart är det roligt att ha många olika kunder och ett brett kundunderlag men någonstans måste man även fokusera sin marknadsföring och sitt fokus.

Ett exempel är om man vill ha några få stora kunder eller många små. Att ha stora kunder har sin fördel i att man hela tiden får regelbundna jobb. Man kan även vara mer säker på att betalning kommer att ske och att man inte behöver jobba speciellt hårt med marknadsföring.

Däremot finns nackdelen att man blir väldigt beroende av detta företag. Om de kräver lägre priser kan det vara svårt att sätta emot. Det blir att antingen få mindre betalt eller tappa den enda inkomst man har. Att ha en stor kund är som att stå på ett ben.

De flesta företag vittnar däremot om att tryggheten med några stora kunder är betydligt mer fördelaktigt än många små. Detta framförallt eftersom den administrativa delen men kontakt, skriva fakturor m.m. blir så betydligt mindre med några få företag. Med andra ord blir förtjänsten högre även om man erbjuder de större kunderna ett något lägre pris.