Företagande i verkligheten

Skapa förutsättningarna som passar företaget bäst

Som industri eller annat företag för den delen så gäller det att tänka på miljön och de konsekvenser som blir med företagets utsläpp och annat. Det går idag att göra mycket för att minska utsläppen och arbeta för en mer hållbar industri.

Då man besitter stora industrifastigheter så finns det stora system i dessa som sköter om både värme, kyla och ventilationer. Det är viktigt att dessa är optimerade för att fungerar på bästa sätt och genom utrustning för energioptimering så kan man rengöra och förbättra sina stora system. Ta en titt här för att läsa mer om företaget Recond Concept och deras egna utvecklade Descale™-utrustning. Det kan vara fråga om värmeväxlare eller andra stora system som regelbundet måste rengöras för att ge bästa effekt.

Det finns många olika sätt för att bidra till miljön. Titta över era elavtal och se om ni kan gå över till mer grön el kan vara ett sätt att bidra till miljöfråga. Se till att byta ut belysning till mer energisnåla är en annan sak som kan hjälpa till. Alla kan vi göra något för att hjälpa miljön på traven. Det går inte bara att undvika frågan och låta andra göra förändringarna. Det måste börja hos oss själva först. Ta det ansvar som ni har och skapa de förutsättningar ni har i er företag att förbättra vår miljö.