Företagande i verkligheten

Personalvård

 

Personalvård är viktigt inte bara för att öka trivsel och för att ha en bra arbetsmiljö utan även för att personal som får vara delaktiga känner sig uppskattade och automatiskt hjälper till att höja produktionen och därmed även lönsamheten.

En trivsam arbetsmiljö leder till inspiration, skaparglädje och därmed även ökad prestation. Det är viktigt att  lyssna på sin personal och låt dem komma med idéer om förbättringar, se till att det finns ett trevligt fika/pausrum, tillgång till frukt eller kanske möjlighet att exempelvis arbeta utomhus vid fint väder. Se till att stressnivån inte utvecklas från positiv stress till negativ och att det finns en fungerande konflikthantering för att stävja saker som fukuserar energin på fel saker.

Hälsa och friskvård är faktorer som ökar runt om i landet, man vill ha frisk och välmående personal och en del i att minska sjukskrivningar och få behålla personalen länge kan vara att satsa på olika aktiviteter. Bidrag till träningskort, kanske en motionstimme i veckan eller små pauser på jobbet där man kliver upp och rör på sig eller tränar avslappning om man arbetar i en stressig miljö. Uppmuntra och hjälp personal som behöver rehabilitering och ge de anställda möjlighet till att gå på regelbundna hälsokontroller.

Även gemensamma aktiviteter såsom kick-off, utflykter, studieresor, julbord och även träffar tillsammans med respektive och barn leder till att personalen känner ökad trivsel. Det är alltid kul att göra något tillsammans utanför arbetet och ger alla en chans att lära känna varandra på fler plan än bara det affärsmässiga, man får en annan förståelse och lär känna varandra vilket är viktigt då vi tillbringar en stor del av dagarna tillsammans med våra arbetskollegor.