Företagande i verkligheten

Offentlig upphandling för nybörjare

Offentlig upphandling inkluderar alla tjänster och produkter som köps in av den offentliga sektorn. Och detta omfattar så mycket som en sjättedel av Sveriges BNP. Det kan dock vara ett ganska tufft antagande för ett nytt företag och det gäller att veta ett och annat innan man ger sig in i det.

Anledning till varför man ofta skiljer offentlig upphandling från mycket annat som sker på företagsnivå i näringslivet är på grund av de strikta regler som styr hur detta går till. En upphandlande myndighet måste enligt lag välja det bästa möjliga erbjudandet som kommer in och får inte välja utifrån personlig preferens eller liknande.

Men om vi börjar från början hur detta faktiskt går till startar allt med att en upphandlande myndighet väljer att lägga ut en annons att de ämnar köpa in en viss tjänst eller produkt under en viss tidsperiod. Med denna annons följer det med ett så kallat förfrågningsunderlag där alla detaljer anges. Det först och främst de krav som ställs på tjänsten eller produkter samt leverantören, men kan även inkludera saker som kan komma att räknas till en leverantörs fördel om de också skulle kunna uppfylla.

Nu kommer vi till företagens absolut viktigaste del: att lämna ett anbud. För att ha någon chans att vinna ett kontrakt behöver man kunna förklara hur man kan uppfylla alla krav, vilket pris man kan leverera till och potentiellt även hur man kan skapa mervärde om man skulle vinna kontraktet. När man lämnat in sitt anbud kan man inte göra något annat än att hålla tummarna att man vinner. Av denna anledning är det inte ovanligt att företag anlitar en anbudskonsult för att kunna vara så konkurrenskraftig som möjligt.

När den upphandlande myndigheten väl har gått igenom alla anbud som har kommit in fattar de ett beslut om vem som ska tilldelas kontraktet. Som denna information offentliggörs är det dock möjligt för andra företag att överklaga beslutet om de anser att de själva gav ett bättre anbud eller av någon annan anledning. Och statistiken säger att 6,5 procent av alla upphandlingar överprövas.