Företagande i verkligheten

Konsultföretag

Företag som arbetar med systemlösningar är ofta konsultföretag som gör punktinsatser hos sina kunder och hjälper dem med att hitta system och rutiner för att lösa specifika uppdrag. I detta fall behöver inte konsulten ha all kunskap som krävs för att lösa problemet utan ofta jobbar de med ett nätverk av professionella inom en rad olika branscher. I detta fall är det systemutvecklarens ansvar att identifiera ett problem på en arbetsplats och därefter i projekt lösa detta problem.

Men behöver företag verkligen ta in konsulter för att identifiera ett problem? Ser inte de som jobbar på företaget detta själv?

Även om många som arbetar på ett företag kan vara överrens om ett visst problem så är det inte säkert att det är just detta som i första hand bör förändras. Det konsulten gör att är att få en överblick och en objektiv syn över problemet. Genom detta kan de oftast komma med en systemlösning som grundar sig på mer fakta än bara det problem som upplevs på arbetsplatsen.

Ett exempel är när IT-system ska utvecklas. Att i detta fall ta in personer som är experter på systemlösning är betydligt bättre än att direkt tala med en webbyrå för att identifiera sitt problem. För inte sällan blir just IT-system inte ett system som är helt och hållet verksamhetsaknutet. Detta visar sig inte minst i att många anställda anser att de IT-system de ska arbeta med snarare gör arbetet krångligare än enklare. Finns det personer som jobbar med systemlösningar, som har ansvar för utvecklingen av IT-systemet, är därmed chansen större att systemet också blir något som blir uppskattat när det implementeras på arbetsplatsen.