Företagande i verkligheten

Hitta ny personal

Som företaget växer kommer man att vara i behov av mer personal, och i denna sits måste man ju se till att man vet vad man gör och vilket typ av person det är man söker.

Det finns ju olika tillvägagångssätt för att hitta ny personal, ett vanligt alternativ är att sätta ut en annons på Platsbanken med specifikationer om jobbet. Allt man behöver göra för att kunna annonsera där är att skapa ett konto. Dock så har det under åren dykt upp kritik mot Platsbanken, att det där dyker upp svartjobb, oseriösa arbetsgivare och jobb med väldigt hög personalomsättning och låg lön.

Som alternativ till detta så är det många företag som helt enkelt använder sig av rekommendationer från sina egna anställda om vem man skulle kunna ta in på intervju. Det kommer ju fortfarande att behöva kvalificera på samma sätt som någon som sökt genom andra kanaler, men ens existerande personal har ju en bra förmåga att bedöma vad som krävs för jobbet och huruvida någon skulle passa i arbetsuppgifterna.

Är man dock ute efter hög kompetens och lång arbetserfarenhet är det ofta ett bra val att vänta sig till företag som sysslar med rekrytering, så kallade head hunters. Med tanke på att det här finns många att välja mellan är det bra att försöka hitta företagets referenser och vad som skulle göra dem bättre än sina konkurrenter.

När man anlitar en head hunter får man ofta tillgång till ett väletablerat nätverk och många bra kontakter, och båda är väldigt bra verktyg för att hitta rätt person till rätt position. Tillsammans kommer man att ta fram en kravprofil som säger vad det är man söker och vilken kompents kandidater måste ha.

Head huntern kommer sedan att genomföra noggranna efterforskningar, intervjuer och urval för att sedan presentera de bästa kandidaterna för en. Därefter har man själv möjligheten att intervjua dem för att säkerställa att det val som head huntern har gjort överensstämmer med det man söker. Huruvida man sedan väljer att anställa någon av dessa kandidater är ju helt och håller upp till en själv.