Företagande i verkligheten

Gör företaget mer miljövänligt

Vi har alla ett ansvar att värna om miljön. Och medan det är information som ofta riktas just till privatpersoner är det om något ännu viktigare att företag ser till att göra sitt för miljön.

Till att börja med kan företag se till att göra mycket av det som rekommendera åt privatpersoner. Det handlar om saker som att välja miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning, stänga av elektronik när de inte används, återvinna så mycket som möjligt, installera energismart belysning och så vidare. Detta är små insatser som ofta inte kostar företaget något i det stora hela.

Men det finns även många andra satsningar som kan behöva göras beroende på vilken sorts verksamhet företaget sysslar med. Alla i ett industriområde granskas exempelvis extra noga då de ofta handskas med miljöfarliga ämnen i en eller annan del av arbetet. Utsläpp av sådana ämnen är ett väldigt viktigt område för företag att förhindra.

Men man behöver även tänka på vad man gör med allt som kommer i kontakt med dessa ämnen. Ett svenskt företag att utvecklat en mobil lösning de kallar REcontainer som kan tas till arbetsplatser och sköta rengöring av system och delar på ett miljövänligt sätt.

Ett bra sätt att påbörja arbetet oavsett vilken sorts verksamhet företaget har är att skapa en miljöpolicy. Det är ett dokument som tydliggör både internt och offentligt vilka miljömål som företaget ska sträva efter att uppnå. Börja gärna med att tydliggöra hur företaget påverkar miljön och staka sedan upp arbetet som kan leda till det målet.

Se också hur dessa krav kan vidare ställas på företagets samarbetspartners och leverantörer. På så sätt gynnar man andra företag som lägger fokus på miljöarbetet.