Företagande i verkligheten

Förbättra rekryteringen på företaget

Rekrytering är något som kan kräva en hel del arbete. Tiden man behöver lägga ned på att hitta en lämplig kandidat är något alla företag önskar de kunde minska. Och medan det inte finns några sätt att helt slippa detta arbete, kan man absolut förbättra sitt rekryteringsarbete på ett eller annat sätt.

Arbetet startar redan när man beslutat att man behöver rekrytera. Innan man lagt ut annonser eller liknande gäller det att man har en tydlig uppfattning om hur kravprofilen för jobbet ska se ut. Att stanna till och tänka på alla aspekter av positionen kommer göra det enklare att utforma en informativ jobbannons som gör det tydligt för alla som läser den vad det handlar om för jobb och vilka uppgifter och ansvarsområden som ingår.

Denna kunskap kommer även göra det lättare att gå igenom alla CV:n och sortera ut de mest lämpliga kandidaterna. Tänk dock på att inte begränsa antalet kandidater allt för mycket innan de fått kommit in på intervju. En del gör trots allt ett mycket bättre intryck på papper än i person.

Intervjun är mer eller mindre en självklar del i vilken rekrytering som helst idag. Men det betyder inte att man bara borde nöja sig med det. Man kan även använda sig av tester av olika slag, som personlighets- eller begåvningstester. Företag som Psykologisk Metod AB kan vara till stor hjälp i detta skede.

Beroende på jobbets natur kan det även vara aktuellt att låta kandidaterna göra ett arbetsprov av något slag. Detta kan antingen skötas på plats samtidigt som intervjun eller vid ett separat tillfälle senare. Ett arbetsprov kan innebära väldigt olika saker från jobb till jobb och det gäller att man tänker noga på hur man utformar provet för att det inte bara ska ge tillförlitlig information, utan även att det är rättvist för alla som tar det.