Företagande i verkligheten

Få koll på förbättringspotentialen

Alla företag har utrymme för förbättringar, inte minst när det gäller produktionsuppföljning och maskineffektivisering. Ett sätt att mäta detta är att använda sig av ett så kallat OEE-värde eller TAK. OEE står för Overall Equipment Effectiveness och TAK för Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte. Dessa nyckeltal används för att mäta ett företags produktionseffektivitet.

Varför ska jag mäta produktionseffektivitet? Att mäta produktionseffektiviteten hjälper dig att optimera ditt företag och ha koll på kostnader förknippade med produktionen. Det hjälper dig att få ökat utbyte för kostnaderna och minska risken för stopp som orsakar ekonomiska förluster. Om du har ett konkret nyckeltal blir det lättare att identifiera eventuella problemområden, och vet därmed var du ska sätta in insatser för att förbättra effektiviteten.

Hur mäter jag produktionseffektiviteten? Idag finns företag som kan tillhandahålla mjukvara för att automatisera insamlandet av alla värden som behövs för att räkna ut OEE/TAK-värdet. Med exempelvis Axxos program Axxos OEE får du hjälp att samla information och analysera denna för att på ett effektivt sätt få fram relevanta beslutsunderlag. Axxos kan även hjälpa till med installation och coachning inför förändringsprocesser. Med denna typ av mjukvara får företaget en tydlig och överskådlig bild av hur effektiv er produktionsprocess är och var möjliga förbättringsområden finns.

Du kan dessutom få informationen på detaljnivå, och se värdet för enskilda maskiner och produktionsled. På så sätt får ni bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete på företaget. Att få koll på produktionseffektiviteten hjälper dig att lättare identifiera eventuella problem och tidsförluster, samtidigt som det är en enorm chans att effektivisera och att göra det som redan är effektivt ännu bättre.