Företagande i verkligheten

Få era processer att fungera

 

För att effektivisera och förbättra sitt företag är det viktigt att man får sina processer att bli bättre. Genom att använda sig av några enkla grundregler kan man enkelt få koll på processerna samtidigt som de förbättras och utvecklas. Här nedan ger vi en enkel beskrivning av hur det kan gå till.

Genom att identifiera processens intressenter och prioritera på rätt sätt kan man effektivisera företaget betydligt. När du gjort detta kommer du snabbt märka hur fokus naturligt riktas mot de verkliga behoven hos kunden och frågeställningar kring vad och hur ni ska göra för att tillgodose behoven. För att göra processen mer pedagogisk och lättförstådd kan man på ett enkelt sätt designa den så att alla förstår hur det resultat som intressenterna vill ha ska levereras. Man bestämmer vem som ska göra vad och när, för då utnyttjas resurser och kompetens på bästa sätt.

Rätt lösning för rätt företag

Alla företag ser olika ut och har olika behov. Vissa har 10 anställda medan andra har 10 000-tals anställda. En del behöver endast finputsa ett par detaljer för att förbättras medan andra behöver lägga en större manke till. Oavsett vad är det viktigt att lösningarna är genomtänkta, utprovade och faktiskt möjliga att anpassa till ett företag och behov som förändras. Så, innan du börjar jobba på dina processer, se till att du kommer använda dig av rätt lösning och rätt metod!

För fler tips hur du effektiviserar arbetet i ditt företag kan du kolla in dessa tre tips från Utbildning24.