Företagande i verkligheten

Brandsäkerhet på kontoret

Brandsäkerhet är en viktig fråga man som företagare behöver börja arbeta med redan från dag ett och regelbundet återbesöka. Genom detta arbete kommer man inte bara skapa en säkrare arbetsmiljö, utan även veta hur man bäst agerar vid en brand.

Brandvarnare utgör grunden

Den mest grundläggande delen av brandsäkerhet är brandvarnarna. Med hjälp av dessa får vi varningen i god tid och kan antingen hinna släcka elden innan den sprider sig eller få tid att utrymma lokalen innan någon blir skadad.

Brandvarnare ska placeras i taket med ett fritt utrymme på minst 50 cm runtomkring. Ingen brandvarnare får ensam övervaka ett område på mer än 60 kvm och det bör inte vara mer än 12 meter mellan två brandvarnare.

Brandsläckare och brandfiltar

Brandsläckaren är många gånger vårt främsta verktyg för att hantera mindre bränder. Dessa kommer i ett par olika varianter. De delas upp beroende på vilken typ av klass av brand de är designad att hantera. På ett kontor är detta nästan alltid A-bränder där det framförallt är trä, papper och textilier som riskerar fatta eld.

Det andra sättet att kategorisera släckare är efter vilket släckmedel som används. Skum- och pulversläckare är de vanligaste typerna på ett kontor idag och det finns fördelar med båda. Medan pulversläckaren är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt krävs också betydligt mer saneringsarbete efteråt än med en skumsläckare.

Tillsammans med brandsläckaren kan även brandfiltar användas vid bränder och är något som man också bör utrusta företaget med. Brandfilten är ett bra redskap för mindre bränder och kan med fördel även användas när kläder fattar eld. Vid användning av en brandfilt söker man kväva elden med klappande rörelser. Brandfilten är dock inte ett rekommenderat alternativ vid bränder som involverar upphettat fett, som en del köksbränder då de återantänder mycket lätt.