Företagande i verkligheten

Att välja bolagsform

I vilken form du bör driva ditt företag beror på vilken verksamhet du ska ha och andra förutsättningar, t ex om du tänker starta ensam eller tillsammans med andra. Vilken bolagsform du än väljer så ska du ansöka om F-skatt.

Enskild firma

Det här är en vanlig form att starta ett enmansföretag. Du behöver inget lagstadgat startkapital, men företaget blir inte heller en juridisk person, dvs du ansvarar personligen för företagets verksamhet och ekonomi. Antal ägare: Endast 1 person

Handelsbolag - HB

Om ni är två eller flera personer som ska starta företag är handelsbolag ett alternativ. Inte här finns krav på ett startkapital men bolagets delägare är solidariskt ansvariga för dess skulder. Antal ägare: Minst två personer eller företag.

Kommanditbolag - KB

Det här är en variant på handelsbolaget. Minst en av ägarna ska ha obegränsat personligt ansvar för företagets skulder, övriga har endast ansvar med det kapital de satsat. Antal ägare: Minst två personer eller företag.

Aktiebolag - AB

Vid start av ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på 50 000 kr eller mer. Normalt är ditt personliga ansvar för företagets skulder begränsat till aktiekapitalet, men i vissa situationer kan du bli betalningsansvarig personligen, till exempel vid obetalda skatter och vissa avgifter. Antal ägare: Minst 1 person eller företag

Ekonomisk förening - EF

Det här är en organisationsform som är vanlig där en medlemsförening ska styra. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deras ansvar är i princip begränsat till medlemsavgiften. Exempel: bostadsrättföreningar. Konsum, Coop. Antal ägare: Minst tre personer eller företag.