Företagande i verkligheten

Att avsluta ett företag

Det är mycket man måste tänka på när man av någon anledning vill avsluta sitt företag. Du måste avregistrera företaget från alla ställen det varit registrerat, till exempel hos arbetsgivare, från moms, F-skatt och så vidare.

Det är även mycket att tänka på rent skattemässigt när du ska avsluta ett företag. Hos Skatteverket kan du läsa mer om olika skatteregler som gäller när man avvecklar ett företag.

Hur gör man?

Hur man går till väga för att avsluta ett företag beror på vad du vill göra med det och varför du avslutar. Ska du sälja företaget till någon annan som ska driva det vidare, går du till väga på ett sätt, men om du själv ska driva det vidare i en annan form, så gör du på ett annat. Du kan också ansöka om konkurs eller likvidera eller avveckla företaget.

Hur man gör beror också på vilken sorts företag det gäller. Att avveckla en enskild firma kan sägas vara enklare än att avveckla ett aktiebolag. När du ska avveckla en enskild firma, får du inte längre ha någon verksamhet kvar och måste ha sålt alla företagets tillgångar. Den enskilda firman får inte heller ha några skulder.

Du kan lösa detta genom att föra över skulderna till dig själv som privatperson. Fram till dess är du som vanligt skyldig att hålla bokföring. Glöm inte att avregistrera dig/företaget som arbetsgivare, att avregistrera både moms och F-skatt, balansera bokföringen så att inga skulder eller tillgångar finns och att allt som gjorts i företaget det sista året ska deklareras precis som vanligt. Är det däremot ett aktiebolag du ska avsluta, så tillkommer en del regler. Bland annat beslutas det om likvidation av aktiebolaget antingen på en bolagsstämma eller via Bolagsverket. Eftersom ett aktiebolag har aktieägare, så är processen med att avveckla det något mer komplicerad än om det är en enskild firma. Hos avvecklabolag.se kan du få hjälp med alla de turer som kan uppstå kring avvecklande av ett aktiebolag.