Företagande i verkligheten

Aktiebolag eller enskild firma?

Detta är frågan som många nya företagare ställs inför. Skillnaden mellan dessa två är många och det finns fördelar i båda bolagsformerna, det gäller helt enkelt att identifiera vilken som pasar en själv och företaget bäst.

Det finns naturligtvis även anda bolagsformer, men dessa två är de i särklass vanligaste enligt uppgifter från nyaforetagarcentrum.com. Under första kvartalet 2016 har man dock sett en tydlig trend att antalet nyregistrerade aktiebolag ökar medan de andra bolagsformerna mindskar. Dessa inkluderar enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

Så hur avgör man själv om det är aktiebolag eller enskil firma som passar ens eget företag bäst? Enklaste sättet är såklart att ställa dem mot varandra och titta på bådas för- och nackdelar. Så låt oss göra just detta.

 

Aktiebolag

 Fördelar
 • Ett aktiebolag är en juridisk person tydligt separerat från ägarna. Aktieägarna är således inte personligt ansvariga för bolagets skulder.
 • Vinst från ett aktiebolag kan normalt sett tas med längre skatt än ur en enskild firma.
 • Man riskerar endast att förlora aktiekapitalet om bolag går i konkurs.
 • Så länge uttag sker i form av utdelning eller lön betalar man ingen bolagsskatt.
 Nackdelar 
 • Det krävs minst 50 000 kr i aktiekapital för att starta ett aktiebolag.
 • Om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukas riskerar man att bli likviderat. Läs mer om detta på likvidationer.com.
 • Aktiebolag har högre sociala avgifter än en enskild firma.

 

 

Enskild firma

 Fördelar
 • Enskild firma är det enklaste och snabbaste sättet att starta ett nytt företag.
 • Enskild firma är skattemässigt väldigt fördelaktigt, men bara så länge man inte gör för stor vinst.
 • Man behöver ingen styrelse i, man kan starta företaget helt själv.
 Nackdelar 
 • Som ägare av en enskild firma är man personligen ansvarig för företagets skulder. Vilka riskerar att följa en under lång tid om företaget går i konkurs.
 • Då man deklarerar företagets inkomst via sin personliga deklaration kan det kräva en hel del arbete att hålla isär sin personliga och företagets ekonomi. Mer om detta på skatteverket.se
 • Äger man en enskild firma måste man även betala skatt för denna.

Förhoppningsvis har alla tillräckligt med information för att kunna säga vilken av dessa som passar bäst. Lycka till!